Temat: LabVIEW - programowa zmiana właściwości kontrolek

Przykładowy program przeliczający temperaturę warto zmodyfikować tak, aby skala termometru automatycznie dopasowywała się do tego, czy konwersja jest załączona czy wyłączona. Aktualnie jest ona ustawiona z odpowiednim zapasem, tak aby każda wartość wejściowa (przeliczona czy nie) znalazła się w jej zakresie.

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p18hmof873vahcai14831l721hrg5.png
Rysunek 1 Program wyjściowy.

Do zwykłych kontrolek, czy też poprzez mechanizm zmiennych lokalnych, możemy jedynie podpinać przewody ustawiające ich główne wartości. Do programowej zmiany dowolnej właściwości, służy kontrolka Property Node.

Program zmodyfikujemy tak, aby skala suwaka była odczytywana i w zależności od ustawienia przycisku, przeliczana na skalę odpowiednią dla termometru.

W celu odczytania skali suwaka, klikamy w oknie diagramu blokowego prawym przyciskiem myszy na jego kontrolce i wybieramy opcję Create -> Property Node -> Scale -> Range -> Minimum.

Powstałą w ten sposób kontrolkę możemy rozciągnąć, a klikając na drugiej wartości wybieramy Scale -> Range -> Maximum.

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p18hmof87491c828faumsu16fq6.png
Rysunek 2 Umieszczenie na diagramie kontrolki Property Node.

Analogicznie postępujemy dla kontrolki termometru. Po wskazaniu odpowiednich właściwości klikamy prawym przyciskiem myszy na kontrolkę Property Node dla termometru i wybieramy opcję Change All To Write. Spowoduje to zmianę wszystkich jej terminali z wyjściowych na wejściowe.

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p18hmojmmaasv1lm31i3cq1dsqf9.png
Rysunek 3 Kontrolki Property Node umieszczone na diagramie blokowym.

Do przeliczenia skali użyjemy przygotowany wcześniej podprogram konwertujący temperaturę.

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p18hmoqke3hqfcnge1ivk7sehb.png
Rysunek 4 Gotowy program przeliczający skale kontrolek.

Propozycje ćwiczeń i modyfikacji

  • Dopasować właściwości termometru tak, aby wartości wyświetlały się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku i nie wychodziły poza kontrolkę

  • Dodać programową zmianę nazwy kontrolki termometru tak, aby było to odpowiednio "Temperature (F)" i "Temperature (C)" w zależności od wartości przycisku

  • Dodać wyświetlacz cyfrowy wartości temperatury, którego kolor tła zmienia się w zależności od wartości

Załączniki posta

Property Node.zip 18.56 kB, 630 pobrań od 2014-02-26