Temat: Spis treści

Często spotykane błędy i ostrzeżenia
warning C4996: This function or variable may be unsafe
error C2143: syntax error : missing ';' before 'type'
error C2065: 'cos_tam' : undeclared identifier
Stack around the variable 'x' was corrupted
Access Violation Reading / Writing Location

Środowisko Visual Studio
Solucje i Projekty
Jak otworzyć projekt z jednej wersji Visual Studio w innej
Kompilacja i uruchomienie programu
Visual Studio kompiluje tylko te pliki, które są w projekcie!
Gdzie umieścić plik, aby program go odczytał?
Jak debugować programy z argumentami w linii poleceń
Wykrywanie wycieków pamięci
Zaawansowane opcje debuggera
Visual Studio - przydatne rozszerzenia

Dobre praktyki programistyczne
Jak się obchodzić ze wskaźnikami
C - konwencje nazewnictwa i styl programowania
Ograniczanie czasu życia zmiennych
Dokumentowanie kodu
Uniezależnianie się od systemu operacyjnego
Jak podzielić program na funkcje
Redukowanie sprzężeń czasowych pomiędzy funkcjami
"Czar" czy "kar" - jak wymawiać słówko "char"?

Przetwarzanie sygnałów
Stałe matematyczne w Visual Studio
Dlaczego program losuje te same liczby?
Odczyt z plików

Przetwarzanie obrazów
Konwerter obrazów do formatu PGM
Dynamiczna alokacja tablicy wielowymiarowej
Podział projektu na wiele plików, strażnik nagłówka
Co to jest LUT?
Splot obrazu
Wyświetlanie obrazu
Łańcuchowe wywołanie funkcji
Jak utworzyć paletę pseudokolorów?

Różne
Narzędzia do generowania wykresów