Temat: Solucje i Projekty

W Visual Studio w jednej solucji (rozwiązaniu) może znaleźć się klika projektów.

Na przykład jednym z takich projektów może być biblioteka dll, zawierająca funkcje odpowiadające za logikę programu, a drugim projektem może być aplikacja z interfejsem okienkowym, korzystająca z tych funkcji.

Na początku pracy z Visual Studio będziemy mieć z reguły do czynienia z jednym projektem w solucji. Podczas tworzenia projektu, Visual Studio domyślnie tworzy również solucję o takiej samej nazwie. Efektem tego jest pojawienie się wielu folderów o tych samych nazwach.

Jeżeli na przykład utworzymy nowy projekt i nazwiemy go "Program 1" to zobaczymy, że w miejscu, gdzie go utworzyliśmy, powstał folder "Program 1", a w nim kolejny folder "Program 1". Pierwszy z nich to właśnie folder dla solucji "Program 1", a drugi dla projektu "Program 1".

W folderze solucji umieszczane są pliku konfiguracyjne dla solucji (zawierające niewiele opcji, przede wszystkim to, który projekt jest projektem startowym).

W folderach projektów umieszczane są pliki konfiguracyjne projektu, kody źródłowe, tu również tworzone są foldery z pośrednimi plikami, jakie powstają podczas kompilacji.