Temat: Wyświetlanie obrazu

Jeżeli w systemie operacyjnym mamy do typu plików PGM przyporządkowany jakiś program (np. Irfan View), możemy przyspieszyć sprawdzanie efektów działania programu wykorzystując następujące polecenie:

system(nazwa_pliku);

Wywołanie to będzie analogiczne z dwukrotnym kliknięciem w plik.

Przykład użycia:

negatyw(&obraz);
zapisz(obraz, "tmp.pgm");
system("tmp.pgm");