Temat: Akcesor czy modyfikator?

W literaturze i środowiskach programistycznych można spotkać się z różnymi określeniami metod, dających dostęp do pól prywatnych lub chronionych w klasach.

Sposób pierwszy:
- get accessor
- set accessor

Sposób drugi:
- getter
- setter

Sposób trzeci:
- akcesor (na metody typu get)
- modyfikator (na metody typu set)

Stąd może wynikać to, że czasem na oba mówimy "akcesor", a czasem ktoś wyróżnia "modyfikator".

Nie spotkałem się z żadną akademicką dyskusją na temat tego, który sposób jest poprawny, więc myślę, że wszystkie należy uznać za dopuszczalne.