Temat: Jak utworzyć paletę pseudokolorów?

Jeżeli chcemy "pokolorować" obraz w skali szarości, musimy opracować sobie przekształcenie, w którym każdej wartości ze skali szarości odpowiada zestaw trzech składowych barwnych R, G i B.

Do tego celu możemy skorzystać z programu typu Paint.

Na przykład jeżeli chcemy zrobić przejście od koloru żółtego do czerwonego to możemy sprawdzić, że kolor żółty ma składowe:

[255, 255, 0]
http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p18c3m9l6slto1brn1f2j1ifvj0h5.png

Kolor czerwony natomiast [255, 0, 0]

Gradient od żółtego do czerwonego będzie więc wyglądał tak:

[255, 255, 0]
[255, 254, 0]
...
[255, 0, 0]

Następnie zamieniając jasności poszczególnych pikseli na zestaw RGB i zapisując obraz jako PPM, uzyskamy efekt nałożenia na obraz mapy kolorów:

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p18c3m9dn11plr1vni1s54pm5177d3.png

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p18c3m9qfhffmdrd5oa18gm74u7.png

Aby przejście obejmowało więcej kolorów należy dodać więcej punktów pośrednich, zmieniając w sposób liniowy poszczególne wartości pomiędzy nimi.