Temat: error C2065: 'cos_tam' : undeclared identifier

Błąd "error C2065: 'A' : undeclared identifier" oprócz oczywistych przypadków niezadeklarowania zmiennej, może pojawić się w sytuacji takiej, jak opisana w przypadku błędu C2143: syntax error : missing ';' before 'type' .