Temat: LabVIEW - wskazówki i triki

Środowisko programistyczne LabVIEW posiada wiele skrótów oraz udogodnień kontekstowych, uaktywnianych poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w odpowiednim miejscu.

Warto znać te skróty, aby zwiększyć efektywność korzystania z LabVIEW.
Poniżej zamieszczone zostały często wykorzystywane i przydatne funkcje.

Szybki dostęp do palety

Klikając prawym przyciskiem myszy na kontrolkę z danej palety lub na przewód określonego typu, możemy uzyskać szybki dostęp do odpowiadającej mu palety bloczków. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji gdy dostęp do palety wymaga przejścia przez kilka poziomów w głównej palecie funkcji.

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p17ukbdfed1ubf1mcd3ns1ph81v385.png
Rysunek 1 Szybki dostęp do palety Cluster, Class & Variant po kliknięciu na przewód typu Cluster

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p17ukbdfedi921t5qnbt1pgi1th06.png
Rysunek 2 Szybki dostęp do palety VISA po kliknięciu na VI z tej palety

Zmiana tła panelu frontowego

Aby zmienić tło panelu frontowego, klikamy prawym przyciskiem myszy w obszarze poziomego lub pionowego paska przewijania i wybieramy opcję Properties. W wywołanym oknie uzyskamy możliwość ustawienia tła na jeden z predefiniowanych lub własny obrazek.

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p17ukbdfeek94nvj1p1v119a13c8.png
Rysunek 3 Panel frontowy ze zmienionym tłem

Zamiana podłączenia wejść kontrolki
Jeżeli chcemy zamienić ze sobą miejscami przewody podłączone do dwuwejściowej kontrolki (na przykład odejmowanie lub dzielenie z palety Numeric), wystarczy kliknąć w pobliżu tych wejść z przytrzymanym prawym klawiszem Alt (kursor zmieni kształt na strzałkę z pętelką).

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p17ukbdfee1d0v3kud6uq5881u7.png
Rysunek 4 Zamiana podłączenia wejść kontrolki

Rozciągalne kontrolki

Wiele kontrolek w LabVIEW posiada możliwość zmiany rozmiaru, w celu zwiększenia liczby dostępnych wejść lub wyjść. Dzięki temu nie ma potrzeby powielania ich na diagramie blokowym. Możliwość ta jest szczególnie przydatna podczas pracy z typami złożonymi, jak tablice lub klastry. Warto zwrócić uwagę na diagram kontrolki w okienku pomocy kontekstowej (CTRL+H), ponieważ opcja ta jest w przypadku tego typu kontrolek zaznaczona.

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p17ukbdfeddup1tij1tsk1bah8rg3.png
Rysunek 5 Wykorzystanie opcji zmiany rozmiaru kontrolki Index Array

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p17ukbdfed1lsueeh1c1v16rk1lfi4.png
Rysunek 6 Sposób oznaczenia możliwości zmiany rozmiaru kontrolki w oknie pomocy kontekstowej