Temat: LabVIEW - korzystanie z dodatkowych bibliotek

Korzystając ze środowiska programistycznego LabVIEW, warto zapoznać się z dostępnymi bibliotekami dodatkowych bloczków, rozszerzającymi funkcjonalność środowiska. Dzięki nim często może okazać się, że bloczek, którego aktualnie brakuje nam w domyślnej palecie LabVIEW, został już przez kogoś opracowany i udostępniony publicznie, nie ma więc potrzeby aby oprogramowywać go samodzielnie.

Najlepszym sposobem na zarządzanie dodatkami w LabVIEW jest skorzystanie z programu VI Package Manager, opracowanego przez firmę JKI, dostępnego na stronie http://jki.net/vipm.

Program ten ułatwia instalowanie dodatków z publicznie dostępnych repozytoriów, jak również śledzi potencjalne konflikty oraz aktualizacje.

Po zainstalowaniu programu VIPM i skonfigurowaniu połączenia z LabVIEW, uzyskujemy dostęp do listy dodatków możliwych do zainstalowania:

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p17vobpqer1m1q1kcv53114mi16mb3.png
Rysunek 1 VI Package Manager

Biblioteką ułatwiającą pracę w LabVIEW, zawierającą bogaty zbiór przydatnych w praktyce bloczków, jest OpenG Toolkit. Jest to ponadto biblioteka dostępna bezpłatnie.

Poszczególne składniki tej biblioteki możemy doinstalować do LabVIEW, odnajdując je na liście programu VIPM. Aby zainstalować naraz wszystkie składniki OpenG, odszukujemy na liście pozycję o nazwie „OpenG Toolkit”,  a następnie wybieramy opcje Install Package(s).

Po zainstalowaniu biblioteki OpenG, uzyskujemy dostęp do dodatkowej palety na diagramie blokowym.

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p17vobqc2r1mie1ktv1ia31pqqa8h5.png
Rysunek 2 Paleta OpenG

Przykładowe, przydatne bloczki z biblioteki OpenG:

Wait (ms)__ogtk.vi

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p17vobr0ikboje3559c1s1dq5r7.png
Rysunek 3 Bloczek Wait (ms) z OpenG Toolkit

Bloczek opóźnienia z dodaną obsługą błędów. Często stosowany w LabVIEW bloczek wprowadzający opóźnienie nie posiada terminali na klaster błędu, przez co utrudnione jest wymuszenie kolejności jego wykonania, konieczne do tego są dodatkowe struktury. Bloczek z biblioteki OpenG łata tę lukę, ponadto w sytuacji błędu nie wykonuje się, nie wprowadzając dodatkowych opóźnień (opcja konfigurowalna).

Random Number Within Range__ogtk.vi

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p17vobr0ikdcq1drrpom1gq713ls8.png
Rysunek 4 Bloczek Random Number Within Range z OpenG Toolkit

Bloczek zwraca liczbę losową z przedziału określonego przez parametry wejściowe. Standardowy dostępny w LabVIEW bloczek Random Number zwraca jedynie wartości z przedziału od 0 do 1.

Slice String 1__ogtk.vi

Bloczek umożliwia wyodrębnienie podzbioru napisu w sposób emulujący notację języka Python – poprzez podanie dwóch liczb (i:j) ustalających sposób określenia początku i długości napisu.

http://www.student.mvlab.pl/wiedza/img/m/2/t/p17vobr0il114vf61lv415gcm29.png
Rysunek 5 Bloczek Slice String z OpenG Toolkit

Propozycje ćwiczeń
1.    Zapoznać się z dostępnymi bibliotekami rozszerzającymi funkcjonalność środowiska LabVIEW, zarówno poprzez program VIPM, jak również na stronie: http://www.ni.com/labviewtools/