Propozycje tematów prac dyplomowych

Proszę bezpośredno zgłaszać się do prowadzących

Zrealizowane prace dyplomowe

 • Jarosław Junak, Metody kontroli on-line jakości procesu spawania laserowego, 2017
 • Damian Inglot, Cięcie laserem CO2 stali nierdzewnej, 2017
 • Mateusz Patryk Czyczerski, Wykorzystanie techniki obrazowania hiperspektralnego do oceny jakości próbek, 2017
 • Natalia Jadwiga Szydło, Wpływ warunków przejściowych procesu spawania laserowego na własności mechaniczne złącza, 2017, (praca nagrodzona w 37. Ogólnopolskim Konkursie SIMP Prac Dyplomowych  im. Profesora Romana Sobolskiego w roku ak. 2016 / 2017 na Wydziale Mechanicznym)
 • Kinga Regina Krusik, Hyperspektralna kontrola jakości produktów naturalnych, 2017
 • Jolanta Bernarda Pers, Zastosowanie układów FPGA do sterowania procesami napawania laserowego w przemyśle samochodowym, 2017
 • Rafał Gucwa, Analiza przestrzennego rozkładu proszku na potrzeby procesu napawania laserowego, 2017
 • Arkadiusz Zawrotniak, Optymalizacja procesu cięcia laserowego arkuszy szklanych o grubości do 4 mm, 2017
 • Bartosz Tomasz Jaros, Multisensoryczna, wizyjna inspekcja jakości ziaren zbóż, 2017
 • Mateusz Włodarczyk, Detekcja i identyfikacja zapachów do kontroli jakości produktów żywnościowych, 2017
 • Bartosz Skokuń, Implementacja algorytmów uczenia maszynowego na procesorach GPU, 2016
 • Dominik Biarda, Wykorzystanie lasera pikosekundowego oraz głowicy skanującej do usuwania pokryć światłowodów jednomodowych, 2016
 • Barbara Weronika Jasiukiewicz, Technologia nakładania cienkich powłok w procesie ultraszybkiego napawania laserowego, 2016
 • Paweł Maciej Grzywna, Wykrywanie pęknięć w procesie laserowego napawania powłok na podstawie emisji akustyczne, 2016
 • Michał Ćwikła, Wykorzystanie laserowej litografii interferencyjnej do mikrostrukturyzacji powierzchni, 2016
 • Jacek Marek Rak, Badania algorytmów uczenia maszynowego do inspekcji wizyjnej jakości ziarna jęczmienia, 2016
 • Mirosław Andrzej Jaślan, Opracowanie stanowiska do badań i sterowania przebiegiem procesu napawania laserowego, 2016
 • Mateusz Urbaniak, Wielodziedzinowa wizyjna inspekcja desek do parkietów, 2016
 • Rafał Strok, Stanowisko pomiarowe do badania charakterystyk sprężyny płaskiej wraz z walidacją MSA., 2016
 • Szymon Wojciech Roskwitalski, Projekt urządzenia z systemem wizyjnym do automatycznego malowania paznokci, 2015
 • Rafał Leszek Spętany, Triangulacyjny system pozycjonowania głowicy laserowej w obrabiarce CNC, 2015
 • Kinga Regina Krusik, Rozszerzenie funkcji oprogramowania CAM w zakresie obróbki laserowej, 2015
 • Tobiasz Ziątkowski, Modelowanie procesów termicznych w spawaniu laserowym z wykorzystaniem MES, 2015
 • Łukasz Piotr Misztalewski, Analiza i ocena zjawisk wysokotemperaturowych podczas selektywnego przetapiania metali w procesie laserowego napawania proszku tytanu Ti6Al4V, 2015
 • Mateusz Józef Puzio, Automatyzacja pomiaru przepływu powietrza przez laserowo drążone otwory efuzyjne silnika lotniczego, 2015
 • Marcin Niewiarowski, Opracowanie systemu wizyjnej kontroli jakości spoin w spawaniu laserowym, 2015
 • Przemysław Dolata, Metody uczenia głębokiego do inspekcji produktów naturalnych, 2016
 • Wojciech Krzysiak, Optymalizacja procesu cięcia laserowego blach o grubości powyżej 6 mm, 2015
 • Tomasz Patryk Pietrowski, Opracowanie stanowiska dydaktycznego do nauki zaawansowanych algorytmów sterowania, 2015
 • Bartłomiej Denkowski, Porównanie metod wykrywania wad powierzchniowych powłok napawanych laserowo z użyciem termografii aktywnej, 2015
 • Hubert Michał Kiedos, Opracowanie manipulatora wraz systemem wizyjnym do separacji mieszaniny ziarnistej, 2015
 • Szymon Adamczyk, Badanie sensorów zapachu "elektroniczny nos",2015
 • Agnieszka Ramut, Hybrydowe napawanie laserowe z użyciem dodatkowego źródła ciepła w procesie,2015
 • Piotr Łuczków, Identyfikacja i sterownie predykcyjne w procesie napawania laserowego,2015
 • Przemysław Dolata, Inspekcja wizyjna 3D jakości spoin wytwarzanych laserowo,2015
 • Szymon Marciniuk, Opracowanie prototypowego czujnika konoskopowego do pomiarów odległości w obróbce laserowej,2015
 • Mateusz Woziński, Opracowanie systemu ogrzewania oraz kontroli temperatury w procesie drukowania 3D w SLS,2015
 • Kamil Kozdrowiecki, Opracowanie zdalnego stanowiska wizyjnego w architekturze klient-server,2015
 • Mirosław Jaślan, Oprogramowanie układu sterowania do pięcioosiowego systemu pozycjonowania obiektu do wizyjnego urządzenia pomiarowego,2016
 • Piotr Jurewicz, Optymalizacja wizyjnego systemu nadążnego sterowania dla procesów spawania laserowego, 2015
 • Mateusz Bartela, Projekt laserowej drukarki 3D dla technologii SLS,2015
 • Kamil Andrzejczuk, Projekt wizyjnego systemu monitorowania procesu drukowania 3D w technologii SLS,2015
 • Adam Reszel, System wizyjnej oceny jakości kodów datamatrix grawerowanych laserowo.,2015
 • Radosław Urbański, System Wizyjny do kontroli otworów efuzyjnych drążonych laserowo,2015
 • Daria Pitak, Układ strefowego oświetlenia do fotografii studyjnej z profilami automatycznej parametryzacji,2015
 • Krzysztof Lesiak, Wizyjny system detekcji pojazdów w martwym polu dla wspomagania kierowcy,2015
 • Łukasz Rdzeń, System wizyjny monitorujący proces spawania laserowego., 2015
 • Michał Bakinowski, Badania metod wyznaczania krzywej chłodzenia przetopu w procesie wzmacniania wiazką lasera, 2015
 • Jakub Tymejczyk, Badanie charakterystyk elektrycznych, optycznych i termicznych diod LED, 2014
 • Tomasz Wojno, Modelowanie procesów termicznych w obróbce spawaniem i napawania laserowego, 2014
 • Łukasz Ziobro, Niepewność pomiarów triangulacyjnych przy wykorzystaniu oświetlenia niekoherentnego, 2014
 • Adam Szulc, Określenie dokładności rekonstrukcji 3D obiektów technicznych metodą stereowizji, 2014
 • Piotr Kubicki, Określenie zdolności metrologicznej stanowiska badania ciekłokrystalicznych matryc termochromowych do diagnostyki medycznej, 2014
 • Paweł Litwinowicz, Opracowanie i badania czujnika fotodiodowego dla badań procesów laserowych, 2014
 • Jakub Bukowski, Opracowanie optomechatronicznej głowicy dla spawania laserowego., 2014
 • Mateusz Bihun, Opracowanie optomechatronicznej głowicy dla spawania laserowego., 2014
 • Paweł Bawoł, Opracowanie stanowiska laserowo indukowanej spektroskopii emisyjnej do badania powłok, 2014
 • Piotr Jurewicz, Opracowanie systemu akwizycji i analizy sygnałów dźwiękowych w obróbce laserowej., 2014
 • Krzysztof Sas, Opracowanie układu do monitorowania cech struktur wytwarzanych w procesie napawania laserowego, 2014
 • Piotr Lampa, Opracowanie układu transportującego ciekłokrystaliczne folie termooptyczne, 2014
 • Agnieszka Nowaczyńska, Symulacyjne badanie systemów wizyjnych, 2014
 • Jakub Kozłowski, System wizyjny do oceny parametrów ziarna, 2014
 • Grzegorz Tabak, Wyznaczanie rozkładów odkształceń przy badaniach wytrzymałościowych z zastosowaniem systemów wizyjnych, 2014
 • Marcin Korn, Opracowanie oprogramowania do kalibracji kamer CCD/CMOS stosowanych przy monitorowaniu pól temperaturowych, 2014
 • Eryk Rybak, Implementacja algorytmów przetwarzania obrazów w układach kart akwizycji obrazów FPGA dla kontroli szybkozmiennych procesów przemysłowych, 2014
 • Michał Zięba, System wizyjny do wyznaczania trajektorii głowicy laserowej w procesie spawania, 2013
 • Filip Kędzia, Sterowanie induktorem w procesie napawania laserowego, 2013
 • Tomasz Czosnyka, Sterowanie obiektami mechatronicznymi dla platformy NI ELVIS, 2013
 • Jędrzej Kowalewski, System współosiowej wizyjnej kalibracji skanerów dla laserowej obróbki zdalnej, 2013
 • Łukasz Czechowski, Współosiowy system pomiarów topografii powierzchni dla laserowej obróbki zdalnej, 2013
 • Jakub Kozłowski, Badanie i pomiar tekstur dla modelowania CAD, 2013
 • Kamil Struzik, Analiza wizyjna sekwencji obrazów monitorowania procesu obróbki laserowej, 2013
 • Piotr Bawoł, Laserowo indukowana spektroskopia emisyjna, 2012
 • Marek Wesołowski, Metrologia wielkości geometrycznych z wykorzystaniem czujnika frontu falowego Hartmann-Shack, 2012
 • Jędrzej Kowalewski, System obrazowania powierzchni roboczej dla laserowej obróbki zdalnej, 2012
 • Jakub Binda, Biblioteka wspomagająca programowanie aplikacji do przetwarzania obrazów w środowisku LabVIEW, 2012
 • Łukasz Marszałek, Monitorowanie procesów obróbki laserowej z wykorzystaniem kamery i karty FPGA, 2011
 • Kamil Oleksiak, Zaprojektowanie i wykonanie układu prowadzenia wiązki laserowej i podawania proszku, 2011
 • Paweł Król, Aplikacja karty APCI 8001 do sterowania ruchem przy napawaniu laserowym, 2011
 • Paweł Michoń, Zaprojektowanie i implementacja protokołu komunikacyjnego dla kamery Basler eXcite, 2011
 • Grzegorz Biziel, Skaner polimorficzny. Opracowanie i implementacja pluginów do zaawansowanego przetwarzania obrazów, 2011
 • Katarzyna Hołyst, Badania symulacyjne obiektów nieliniowych wraz ze sterowaniem rozmytym, 2010
 • Jakub Kędzia, Translator CAM do współpracy ze sterownikiem CNC obrabiarki laserowej, 2010
 • Piotr Śmietana, Jakość powierzchni funkcjonalnych wytwarzanych technologiami laserowego nanoszenia proszków, 2010
 • Wojciech Cieszyński, Projektowanie układów optycznych dla systemów wizyjnych w środowisku inżynierii optycznej ZEMAX, 2009
 • Waldemar Macioła, Integracja środowiska programowania graficznego LabView z bibliotekami przetwarzania obrazów OpenCV oraz przetwarzanie GPU, 2009
 • Jan Gajda, Analiza korzyści wynikających z wprowadzenia wizyjnego systemu kontroli na linii SMD, 2008
 • Michał Izydorczyk, Badanie powierzchni otworów i gwintów wewnętrznych za pomocą systemu wizyjnego, 2007
 • Janusz Tymoszuk, Inspekcja wizyjna jakości wyrobów z wykorzystaniem kamery Ranger, 2007
 • Dariusz Tryba, Zastosowanie robota FANUC R2000iA do cięcia plazmowego, 2007
 • Kamil Kalwat, Rola systemów wizyjnych w zapewnieniu jakości produkcji, 2007
 • Grzegorz Wójtowicz, Metody triangulacji dla budowy modelu przestrzennego, 2006
 • Ryszard Waleczek, Identifikation von Antribsystemen (Identyfikacja układów napędowych), 2006
 • Fryderyk Fryc, Planowanie eksperymentów badań dla inspekcji powierzchni za pomocą systemów wizyjnych, 2006
 • Rafał Pielech, A supplementary module for DTPS 2 (Moduł rozszerzający dla graficznego programowania robotów Panasonic), 2006
 • Paweł Wakulski, Dobór komponentów systemu sterowania „embedded PC”, 2006
 • Tomasz Dawidowski, Automatyczna inspekcja optyczna wad w wyrobach szklanych z wykorzystaniem systemów wizyjnych, 2005