Technologie laserowe

 

Technologie laserowe MTR W10 i W12

Wykład (dr hab. inż. Jacek Reiner, Prof. PWr)

NrTematykaPrezentacja
W1 Generatory laserowe pdfW1.pdf
W2 Pomiary wiązki laserowej pdfW2.pdf
W3 Formowanie wiązki lasera pdfW3.pdf
W4 Absorpcja promieniowania i hartowanie laserowe pdfW4.pdf
W5 Cięcie z wykorzystaniem lasera pdfW5.pdf
W6 Spawanie laserowe pdfW6.pdf
W7 Napawanie i mikroobróbka laserowa pdfW7_1.pdf pdfW7_2.pdf

Laboratorium (W12 dr inż. Adrian Zakrzewski, W10 mgr inż. Piotr Jurewicz)

Zasady zaliczania laboratorium i BHP

Zasady zaliczania laboratorium pdfZasady zaliczania.pdf
BHP pdfBHP.pdf

NrTematykaInstrukcja
L1Podstawowe zagadnienia z zakresu optyki i systemów laserowych
(W12 dr inż. Adrian Zakrzewski, W10 mgr inż. Piotr Jurewicz)
pdfL1.pdf
L2 Przegląd generatorów laserowych
(W12 dr inż. Adrian Zakrzewski, W10 mgr inż. Krzysztof Wall)
pdfL2.pdf
L3 Metody badania wiązki laserowej
(W12 dr inż. Adrian Zakrzewski, W10 mgr inż. Piotr Jurewicz)
pdfL3.pdf
L4 Cięcie i spawanie laserowe
(W12 W10 mgr inż. Krzysztof Wall)
pdfL4_1.pdf pdfL4_2.pdf
L5 Napawanie powierzchni funkcjonalnych
(W12 W10 mgr inż. Piotr Koruba)
pdfL5.pdf
L6 Wykorzystanie laserowych głowic skanujących do obróbki
(W12 dr inż. Adrian Zakrzewski, W10 mgr inż. Krzysztof Wall)
pdfL6.pdf
L7 Monitorowanie procesów laserowych
(W12 W10 mgr inż. Piotr Jurewicz)
pdfL7.pdf

xlsxOceny_W10.xlsx

xlsxOceny_W12.xlsx

Technologie laserowe w wytwarzaniu MiBM W10 Zaoczne

Wykład (dr inż. Adrian Zakrzewski)

NrTematykaPrezentacja
W1 Lasery gazowe i na ciele stałym pdfW1.pdf
W2 Lasery światłowodowe i półprzewodnikowe pdfW2.pdf
W3 Metody analizy i kształtowania wiązki laserowej i mikroobróbka laserowa pdfW3.pdf
W4 Cięcie i spawanie laserowe pdfW4.pdf

Laboratorium (dr inż. Adrian Zakrzewski)

Zasady zaliczania laboratorium i BHP

Zasady zaliczania laboratorium pdfZasady zaliczania.pdf
BHP pdfBHP.pdf

NrTematykaInstrukcja
L1Podstawowe zagadnienia z zakresu optyki i systemów laserowych (dr inż. Adrian Zakrzewski)pdfL1.pdf
L2 Przegląd generatorów laserowych (dr inż. Adrian Zakrzewski) pdfL2.pdf
L3 Cięcie i spawanie laserowe (mgr inż. Krzysztof Wall) pdfL3_1.pdf pdfL3_2.pdf
L4 Napawanie i hartowanie powierzchni funkcjonalnych (mgr inż. Piotr Koruba) pdfL4_1.pdf pdfL4_2.pdf
L5 Wykorzystanie laserowych głowic skanujących do obróbki (dr inż. Adrian Zakrzewski) pdfL5.pdf

xlsxOceny.xlsx

Technologie optyczne i laserowe MTR W10

Wykład (dr inż. Adrian Zakrzewski)

NrTematykaPrezentacja
W1 Podstawowe zagadnienia z zakresu optyki i techniki światłowodowej pdfW1.pdf
W2 Podstawy teoretyczne działania laserów pdfW2.pdf
W3 Lasery gazowe i na ciele stałym pdfW3.pdf
W4 Lasery światłowodowe i półprzewodnikowe pdfW4.pdf
W5 Metody analizy i kształtowania wiązki laserowej pdfW5.pdf
W6 Głowice laserowe i oddziaływanie laserów z materiałem pdfW6.pdf

Laboratorium (dr inż. Adrian Zakrzewski)

Zasady zaliczania laboratorium i BHP

Zasady zaliczania laboratorium pdfZasady zaliczania.pdf
BHP pdfBHP.pdf

NrTematykaInstrukcja
L1Podstawowe zagadnienia z zakresu optyki i systemów laserowych (dr inż. Adrian Zakrzewski)pdfL1.pdf
L2 Przegląd generatorów laserowych (dr inż. Adrian Zakrzewski) pdfL2.pdf
L3 Wykorzystanie laserowych głowic skanujących do obróbki (dr inż. Adrian Zakrzewski) pdfL3.pdf
L4 Cięcie i spawanie laserowe (mgr inż. Krzysztof Wall) pdfL4_1.pdf pdfL4_2.pdf
L5 Napawanie powierzchni funkcjonalnych (mgr inż. Piotr Koruba) pdfL5.pdf
L6 i L7 Systemy wizyjne (mgr inż. Piotr Lampa) pdfL6_L7.pdf

xlsxOceny.xlsx

Systemy laserowe AIR W10

Wykład (dr inż. Adrian Zakrzewski)

NrTematykaPrezentacja
W1 Podstawy teoretyczne działania laserów pdfW1.pdf
W2 Rezonator optyczny i bezpieczeństwo pracy z laserami pdfW2.pdf
W3 Lasery gazowe pdfW3.pdf
W4 Lasery na ciele stałym pdfW4.pdf
W5 Lasery półprzewodnikowe pdfW5.pdf
W6 Technika światłowodowa pdfW6.pdf
W7 Lasery światłowodowe pdfW7.pdf
W8 Lasery impulsowe pdfW8.pdf
W9 Metody analizy i kształtowania wiązki laserowej pdfW9.pdf
W10 Głowice laserowe i oddziaływanie laserów z materiałem pdfW10.pdf
W11 Lasery w metrologii pdfW11.pdf
W12 Lasery w wytwarzaniu; mikroobróbka laserowa pdfW12.pdf
W13 Cięcie i spawanie laserowe pdfW13.pdf
W14 Napawanie laserowe pdfW14.pdf

Literatura

  • J. Kusiński, "Lasery i ich zastosowanie w inżynierii materiałowej", Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2000.
  • A. Klimpel, "Technologie laserowe w spawalnictwie", Gliwice 2011.
  • E. Kannatey-Asibu, "Principles of Laser Materials Processing", Wiley, 2009.
  • J.C. Ion, "Laser Processing of Engineering Materials", Elsevier.