Informatyka 3 (Programowanie obiektowe - C++)

Laboratorium

NrTematyka laboratorium
1 Klasa, atrybut, metoda, konstruktor, destruktor, obiekt, przeciążanie metod [instrukcja]
2 Akcesory, konstruktor przeciążony, konstruktor kopiujący, operatory new i delete [instrukcja]
3 Dziedziczenie, funkcje zaprzyjaźnione [instrukcja]
4 Operatory, przeciążanie operatorów, wskaźnik this [instrukcja]
5 Strumienie, operacje na plikach [instrukcja]
6 Asocjacja, agregacja, kompozycja [instrukcja]
7 Polimorfizm [instrukcja]
8 Symulacja układu regulacji [instrukcja]
9 Gra w Oczko [instrukcja]
10 Szablony [instrukcja]
11 Wyjątki [instrukcja]
12 Standardowa Biblioteka Szablonów [instrukcja] [dane do zadania]
... Projekt
15 Zaliczenie

Literatura podstawowa

  • J. Liberty, C++ dla każdego, Helion 2002
  • B. Stroustrup, Język C++, WNT 2002
  • J.Grębosz, Symfonia C++, Editions 2000 rok 2006
  • B. Eckel, Thinking in C++ Edycja polska, Helion 2002

Literatura uzupełniająca

  • N. M. Josuttis, C++. Programowanie zorientowane obiektowo. Vademecum profesjonalisty, Helion 2003
  • M.Flenov, C++ Elementarz hakera, Helion 2005
  • Petzold, Programowanie w Windows
  • Programowanie obiektowe w języku C++